Užimtumo didinimo programa

Įstaiga užtikrina užimtumo didinimo programos, patvirtintos Druskininkų savivaldybės tarybos, įgyvendinimą bei organizuoja laikinojo pobūdžio darbus Druskininkų savivaldybės teritorijoje pagal savivaldybės institucijų patvirtintą programą.