Priešgaisrinė sauga

Įstaiga  administruoja  Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio ugniagesių gelbėjimo komandos veiklą ir organizuoja jos darbuotojų profesinį pasirengimą. Taip pat dalyvauja įgyvendinant gaisrų prevencijos, gesinimo, tyrimo programas, organizuoja Savivaldybės gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais, organizuoja gaisrų gesinimą ir žmonių bei turto gelbėjimą nelaimės vietoje, vykdo pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių atvejais, tiria ir analizuoti gaisrų priežastis.