Namų numeracija

Įstaiga organizuoja Druskininkų savivaldybės pastatų ir statinių ženklinimą (pastatų numerių ir gatvių pavadinimų lentelių pagaminimą, tvirtinimą, priežiūrą, keitimą). Gyventojai, norėdami pakeisti ar gauti naują namo numerį turi kreiptis į Druskininkų savivaldybės administraciją ir parašyti prašymą. Namo numeriai gaminami tik gavus Ūkio skyriaus užduotį. Pagamintas namo numeris pakabinamas įstaigos darbuotojų, suderinus laiką su prašymo teikėju.