Druskininkų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų priežiūra

Įstaiga eksploatuoja ir saugo patikėtus, Druskininkų savivaldybei nuosavybės teise priklausančius, pastatus taip pat organizuoja patikėtų Druskininkų savivaldybės pastatų, pripažintų nereikalingais arba netinkamais naudoti, likvidavimą bei organizuoja liekamųjų medžiagų, esančių patikėtuose Savivaldybės rekonstruojamuose pastatuose, išsaugojimą;