Rss

Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkyje viešieji pirkimai atliekami remiantis Mažos vertės pirkimų aprašu, patvirtintu 2017 m. birželio 28 d.  Viešųjų pirkimų direktoriaus įsakymu Nr. Nr. 1S-97.