Rss

2017 m. ataskaitos

  • I ketvirčio ataskaitos

Finansinė atskaitomybė (Failas)

Biudžeto vykdymo ataskaitos (Failas)

  • II ketvirčio ataskaitos

Finansinė atskaitomybė (Failas)

Biudžeto vykdymo ataskaitos (Failas)

  • III ketvirčio ataskaitos

Finansinė atskaitomybė (Failas)

Biudžeto vykdymo ataskaitos (Failas)

  • Metinės ataskaitos

Finansinė atskaitomybė (Failas)

Biudžeto vykdymo ataskaitos (Failas Pirmas; AntrasTrečiasKetvirtas)